naslovna

Na vrh

Uređaji, proizvodi i usluge

ENERGO FLUID d.o.o.- SUSTAVNE USLUGE ZA FLUIDE

Prednosti za kupca:

 • produljuju se intervali za održavanje
 • pravodobno se utvrđuju kritični strojni uvjeti
 • zaštita od neopravdanih pritužbi
 • temelj za zajamčeni koncept dostupnosti, raspored održavanja itd.
 • smanjenje troškova životnog ciklusa (LCC)
 • poboljšanje radnog vijeka komponenti i filtara sustava
 • veća dostupnost stroja
 • dulji intervali promjene ulja
 • odgovorno upravljanje resursima
 • smanjenje troškova kao rezultat manje proizvodnje otpada
 • utvrđivanje i eliminiranje slabih točki u procesima
 • smanjenje kvarova tijekom proizvodne faze
 • optimizacija procesa unutarnjeg i vanjskog upravljanja

Obrada fluida

Uklanjanje krutog onečišćenja iz ulja kako bi se smanjilo:

 • unutarnje ispuštanje
 • zaglavljivanje ventila
 • ubrzavanje starenja ulja
Filtriranje ulja,Analiza ulja

Uklanjanje plinova iz ulja radi:


 • smanjenja starenja ulja
 • povećanja proizvodnje
 • povećanja sigurnosti pri radu

Uklanjanje vode iz ulja radi:

 • smanjenja trošenja
 • smanjenja korozije
 • povećanja energetske učinkovitosti
 • smanjenja troškova jedinica
 • smanjenja trošenja komponenti
 • smanjenja kontrolnih nepreciznosti
 • smanjenja nakupljanja mulja u ulju
 • smanjenja korozije
 • smanjenja starenja ulja

Mjerni i analitički sustavi

ENERGO FLUID d.o.o. posjeduje sveobuhvatan raspon mjerne i analitičke opreme koja je jednostavna za upotrebu, bilo za krute čestice ili onečišćenje fluida, za sporadične provjere ili kao stalna instalacija, u terenskim uvjetima ili u laboratoriju.

Filtriranje ulja,Analiza ulja

Pravi alat za svaku primjenu:

 • senzori za fluide (za mjerenje onečišćenja vode i zasićenosti vode u ulju)
 • sustavi za uzorkovanje
 • laboratorijska analiza svježih i korištenih ulja
  Rezultati svake analize općenito su svrstani u tri osnovne skupine:
  1. podatci o intenzitetu trošenja zbog upotrebe itd.
  2. podatci o intenzitetu onečišćenja
  3. podatci o fizičkim i kemijskim svojstvima ulja, aditiva trošenja itd.
 • Osim standardne analize određenih parametara, u slučaju potrebe za daljnjom analizom, kao što je analiza omekšavanja, ispusta zraka, tendencije pjenjenja i stabilnosti, sprječavanja korozije itd.
 • Na temelju izmjerenih vrijednosti i mnogo godina iskustva u primjeni maziva, pružamo preporuke za daljnje radnje.
 • Oprema za analizu komponenti

Softver i kontrole za:

 • predvidljivu dostupnost sustava i komponenti
 • prevenciju iznenadnih kvarova
 • smanjenje troškova rada
 • prevenciju katastrofalne štete na sustavima i naknadnog nedostatka zaliha
 • preventivno održavanje usmjereno na stanje
Filtriranje ulja,Analiza ulja

Uređaji koje koristimo za filtriranje, vakuumsku dehidraciju, nadzor i analizu ulja

uređaj za filtriranje, vakumsku dehidraciju
HYDAC FAM 50

Uređaj za filtriranje, vakumsku dehidraciju - uklanjanje slobodne i vezane vode u ulju i otplinjavanje ulja. Koristi filtarske elemente finoće od 2-20 mic. Nominalni protok do 56 lit/min.

uređaj za filtriranje ulja
GlobeCore CMM-2.2LT

Uređaj za filtriranje, vakumsku dehidraciju - uklanjanje slobodne i vezane vode u ulju i otplinjavanje ulja. Kapacitet: 2200 lit./h. Maksimalna snaga: 42 kW. Koristi filtarske elemente finoće od 3-20 mic.

uređaj za filtriranje ulja
FILTERTECHNIK BD5000

Uređaj za pretakanje i filtriranje vatrootporne hidrauličke tekućine tipa HFC na osnovi vode i glikola i drugih vrsta industrijskog ulja primjenom odgovarajućih HIPPO filtarskih elemenata uz kontinuirani nadzor čistoće ulja laserskim on-line brojačem čestica PC9001. Nominalni protok: 10 lit/min.
Pogledajte brošura

uređaj za filtriranje ulja
E-F/HIDEX 0022

Uređaj za ispiranje (flushing) hidrauličke instalacije i hidrauličkih sustava uz stalni nadzor čistoće, tlaka i temperature ulja. Karakteristike: Snaga: 7,5 kW s frekvencijskim pretvaračem, Protok: 22 l/min pri 150 bar., hladnjak ulja, trostruko filtriranje ulja...

uređaj za filtriranje ulja
ARGO-HYTOS UMPC 045

Kompaktni uređaj za pretakanje i filtriranje ulja - uklanjanje krutih čestica s integriranim prikazom razreda čistoće, relativne vlage i temperature ulja. Koristi filtarske elemente finoće od 3-10 mic. Integriranjem frekventnog pretvarača postigli smo protok od 15 do čak 60 lit/min.

uređaj za filtriranje ulja
FILTERTECHNIK PARTICLE PAL PRO

Prijenosni uređaj za kompletnu dijagnostiku ulja.
Naša najnovija jedinica Particle Pal Pro koristi inovativnu tehnologiju digitalnog snimanja koja omogućuje bolji uvid u veličinu i vrstu čestica u bilo kojem uljnom sustavu. Eliminacija mjehurića zraka i prepoznavanje oblika čestica daju analizu izvora njihovog nastanka. Senzori preostalog vijeka trajanja ulja i sadržaja vode upotpunjuju paket mogućnosti.
Pogledajte brošuru
Pogledajte video

analiza ulja uljni laboratorij
ARGO-HYTOS OPCom

Prijenosni uljni laboratorij za mjerenje i prikaz onečišćenja – mjerenje krutih čestica i prikaz razreda čistoće prema ISO 4406:99, NAS1638, SAE AS4059 i GOST17216, mjerenje relativne vlage (%RH) i temperature ulja, kao i prikaz stanja ulja kroz mjerenje provodljivosti (pS/m) i relativne dielektrične konstante (polarnost ulja)

Uređaj ima integriranu uljnu pumpu, pisač i bateriju visokog kapaciteta koja mu osigurava veliku autonomiju korištenja bez napajanja.

mjerenje krutih čestica
HYDAC FCU 2110 / 2210 brojači čestica

Prijenosni uređaji za mjerenje i prikaz onečišćenja – mjerenje krutih čestica i prikaz razreda čistoće prema ISO 4406:99, NAS1638 i SAE AS4059.

mjerenje krutih čestica
FILTERTECHNIK PC9001, Laserski brojač čestica

On-line uređaj za proaktivni nadzor uljnih sustava s trenutnim LED očitavanjem, računalnim sučeljem i trending softverom. Karakteristike: Radni tlak do 500 bar., Točnost: +/- 0.5 klase čistoće prema ISO standardu, Prikaz klase čistoće prema ISO 4406, NAS i SAE
Pogledajte brošuru

mjerenje vode u ulju
PALL WS 19DS

prijenosni senzor za precizno mjerenje vode u ulju kroz prikaz postotka relativne zasićenosti ulja vodom i prikaz sadržaja vode u ulju i temperature ulja.

mjerenje vode u ulju
E+E Electronic EE360

uređaj sa sondom za mjerenje vlage u ulju s prikazom temperature, relativne vlage - %RH i sadržaja vode u ulju - ppm.

Pružamo sustavno servisiranje prilagođeno zahtjevima fluida i sustava

čime se povećava produktivnost, značajno smanjuju zastoji na sustavima što rezultira nižim troškovima održavanja uz veću učinkovitost.

Sustavi obrade fluida

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Filtarski elementi

Za potrebe brojnih izvanmrežnih filtara u ponudi proizvoda postoje razne vrste filtarskih elemenata za uklanjanje krutih čestica, vode i proizvoda koju prouzrokuju starenje ulja, s naboranim ili Spun-Spray dizajnom.

Prednosti:

 • izvrsne stope filtriranja
 • dug radni vijek zahvaljujući velikom kapacitetu zadržavanja nečistoća
 • smanjenje troškova životnog ciklusa

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Mobilni filtracijski sustavi

Za potrebe servisiranja nekoliko sustava dostupne su prikladne mobilne jedinice za filtriranje čestica.

 • prijenosne filtracijske jedinice
 • mobilne filtracijske jedinice

Prednosti:

 • čisto punjenje i ispiranje
 • fleksibilni jer se upotrebljavaju na nekoliko sustava
 • uklanjanje opterećenja s filtra glavnog protoka
 • povećana dostupnost sustava
 • smanjenje troškova životnog ciklusa

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Sustavi za obradu fluida sa senzorima za fluide

Mobilne i stacionarne jedinice za obradu nadziru se s pomoću ugrađenih senzora fluida kojima se omogućuje nadzor stanja fluida tijekom čišćenja.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

Usluge za rad transformatora

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Čimbenici koji smanjuju radni vijek transformatora

 • električno i elektromagnetsko prenaprezanje izolacije (celulozne) i izolacijskog ulja
 • starenje, oksidacija i hidroliza izolacije (celulozne)
 • starenje, oksidacija i hidroliza izolacijskog ulja
 • toplinski učinci zbog kolebanja opterećenja
 • trošenje mjenjača priključka za opterećenje

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Posljedice

 • stvaranje plina zbog degradacije ili električnog prenaprezanja izolacije (celulozne) i izolacijskog ulja
 • pojava vode zbog degradacije izolacije (celulozne)
 • pregrijavanje izolacije (celulozne) i izolacijskog ulja
 • stvaranje kiselina zbog starenja ulja i celuloze
 • stvaranje čestica u mjenjaču priključka za opterećenje zbog trošenja
 • smanjenje probojnog napona uslijed vode, čestica, plinova i kiselina

Usluge tvrtke ENERGO FLUID d.o.o. pružaju mnoge prednosti u radu transformatora – među kojima su glavni:

 • nadziranje stanja ulja terenskim ili laboratorijskim analizama
 • pouzdano servisiranje i rashlađivanje izolacijskog ulja
 • učinkovita zaštita izolacije
 • povećanje radne pouzdanosti
 • znatno produljenje radnog vijeka transformatora

Nadzor stanja, mjerne tehnologije i elektronike

 • stanja u izolacijskom ulju mogu se nadzirati upotrebom senzora za vezanu ili slobodnu vodu
 • laboratorijskom analizom (kromatografija, fiz.-kem. analiza
 • promjene izlaznog stanja, kao što je sadržaj vode, čistoća ulja, temperatura ili pritisak mogu se vizualizirati i upotrijebiti kao osnovica za planiranje održavanja

Kritični uvjeti u transformatoru mogu se pravodobno otkriti i spriječiti

Filtriranje ulja,Analiza ulja
Prednosti upotrebe mjerenja FluidServices u radu transformatora

 • očuvanje probojnog napona izolacijskog ulja
 • smanjuje oksidaciju i starenje celuloze
 • mjeri stopu stvaranja plina
 • smanjuje stvaranje plinskih mjehurića u transformatoru zbog trajno niskih razina plina
 • skupe kratkoročne mjere regeneracije mogu se izbjeći cjeloživotnim servisiranjem
 • povećanje radne pouzdanosti
 • produljenje preostalog radnog vijeka transformatora