naslovna

Na vrh

Zahtjevi za čistoćom fluida

Izvori kontaminacije

čistoća ulja

Ulijevanje novog ulja može biti jedan od najvećih izvora zagađenja; iako je svježe iz bačve, novo hidrauličko ulje nije čisto (izgleda čisto, ali, imajte na umu, ljudsko oko može vidjeti samo čestice veličine oko 40 mikrona). Ulje iz bačve je obično kontaminirano do razine iznad onoga što je prihvatljivo za većinu hidrauličkih sustava (potrebna čistoća novog ulja za servo ventile je ISO 16/14/11); u većini slučajeva, novo hidrauličko ulje ima razinu čistoće ISO 23/21/19, a sadržaj vode je obično od 200 do 300 ppm. Nikada nemojte pretpostaviti da je Vaše ulje čisto sve dok nije filtrirano.


Ugrađena kontaminacija, naziva se i primarna kontaminacija, nastala je tijekom proizvodnje, sklapanja i testiranja hidrauličkih komponenti. Metalne strugotine, komadići teflonske trake, pijesak i drugi kontaminati redovito se nalaze u prvom filtriranju novo proizvedenih sustava.


Do vanjskog onečišćenja dolazi iz okoline koja okružuje sustav. Prljavština može ući u sustav opskrbe hidrauličkom tekućinom kroz oštećene brtve, odušne kape rezervoara i istrošene brtve cilindara. Prodiranje vlage može uzrokovati dugoročne probleme. Kada se vrući sustav hladi noću, svjež vlažan zrak može biti uvučen u spremnik, kako zrak kondenzira voda se oslobađa u rezervoaru. Višak vode od 0,5% u ugljikovodično-baziranom fluidu ubrzava nastajanje kiselina, mulja i oksidacije koje napadaju unutarnje komponente, izazivaju hrđu i negativno utječu na svojstva podmazivanja. Veličina vanjskog onečišćenja i tip kontaminacije određene su okolišem i vrstom primjene.


Održavanje i popravci mogu uvesti kontaminaciju u sistem. Otvaranje sustava omogućava ulaz lebdećim česticama. Ostavljanje sustava otvorenim tijekom rada omogućuje kontinuirani ulaz česticama iz okoline. Držite svoj sustav zatvorenim što je više moguće.


Uslijed temperature, vremena, i velike brzine protoka fluida, gumeni spojevi i elastomeri degradiraju – stoga ispuštaju čestice u fluidu. To može biti iz crijeva, akumulatora, brtvi ...


Glavni izvor onečišćenja su pumpe i aktuatori, hidraulički cilindar i hidraulički motor. Kontaminacija generirana abrazivnim trošenjem predstavlja opasnosti za vrijeme normalnog rada hidrauličkog sustava. Sklop generira dodatne čestice kada kontaminirani fluid dođe u kontakt s precizno strojno obrađenom površinom ventila, motora i pumpi. Kontaminirajuća razina može se udvostručiti sa svakom novo-generiranom česticom. Rezultat može biti katastrofalan ako ovi zagađivači nisu ispravno filtrirani iz sustava.

Zašto filtrirati ulje?

Korisnici učestalo vrše kompletnu izmjenu ulja u hidrauličkim sustavima ne samo kada je nastupila kemijska degradacija ulja-u tom slučaju je izmjena ulja opravdana, već puno puta i neopravdano, kada je došlo samo do kontaminacije ulja krutim česticama ili vodom. U ovom drugom slučaju ulje bi nakon filtriranja moglo biti vraćeno u hidraulički sustav umjesto da se tretira kao otpadno ulje.

Prilikom praćenja rada hidrauličkih sustava utvrđeno je, da je 80% nastalih troškova održavanja i popravaka izravna posljedica prljavih radnih tekućina. Pod pojmom kontaminacija hidrauličkog fluida podrazumijevamo kontaminaciju zrakom ,vodom i krutim česticama.

Zbog osiguranja odvijanja proizvodnog procesa bez izvanrednih i prinudnih zastoja, potrebno je količinu svih vrsta kontaminacije svesti na najmanju moguću mjeru.

Često ni kvaliteta novog ulja ne odgovara zahtjevima čistoće hidrauličkih sustava visokih performansi .Novo ulje isporučeno iz rafinerije treba odgovarati razredu čistoće ISO 21/19/16, a ova čistoća npr. nije dovoljna za hidraulički sustav u koji je ugrađen proporcionalni ventil tlaka gdje je zahtjev za čistoćom ulja ISO 18/16/13 ili pak servo ventil sa zahtjevom čistoće ISO 16/14/11 .... Zahtjevi hidrauličkih komponenti u vezi potrebne čistoće ulja u skladu sa standardom ISO 4406 iz 1999.)

Zbog ove spoznaje sve više takvih poslovnih partnera imamo, koji naručuju filtriranje novonabavljenog ulja prije stavljanja tog ulja u hidraulički sustav.

Pored navedenog, provedena ispitivanja koja su rađena zbog utvrđivanja utjecaja veličine čestica na proces habanja hidrauličkog sustav su pokazala da iz ulja treba odstraniti i čestice manje od 5 mikrona ,pošto te čestice strujanjem u sustavu proizvode nove čestice i to dovodi do lančane reakcije habanja.

Povremenim filtriranjem životni vijek industrijskog ulja može se povećati i do 5 puta u odnosu na ulje koje se ne filtrira.

Kako se filtrira ulje?

Na osnovu konstrukcijskih uvjeta, filteri ugrađeni u hidrauličke i sustave za podmazivanje ne mogu sami osigurati zahtjeve visoke čistoće. Ne samo zbog toga što su uglavnom konstruirani tako da odstranjuju samo čestice veće od 20 mikrona već i zbog toga što uslijed velike brzine ulja i oscilacije tlaka koja nastaje kod spajajućih procesa materijal filtera se zamori. Ovim se porozna konstrukcija razara. Prilikom erozije nastanu veće pore kroz koje vremenom i veće čestice mogu prolaziti. Zbog toga je potrebno poslije određenog broja sati rada hidrauličkog sustava izvršiti filtriranje ulja posebnim uređajima koji iz ulja mogu odstraniti i čestice manje od 3 mikrona, kondenziranu i apsorbiranu vodu.

Odvajanje čvrstih čestica i vode od ulja je moguće postići sa četiri postupka : taloženjem, filtriranjem, centrifugiranjem i elektrostatičkim odvajanjem (ovo zadnje je pogodno samo za odvajanje čestica).

Od navedenih postupaka naša tvrtka prilikom pročišćavanja ulja koristi metodu filtriranja uz vakumsku dehidraciju i otplinjavanje, koja je i najdjelotvornija od gore navedenih a posebno prilikom obrade transformatorskog ulja.

Posjedujemo opremu za filtriranje ulja njemačkog proizvođača HYDAC sa više uređaja različitog kapaciteta. Ovi uređaji su imaju dubinske filtarske uloške od prešane celuloze i iz ulja izdvajaju već u prvom protoku 98,5 % čvrstih čestica većih od 5 mikrona i 50 % čestica većih od 2 mikrona, slobodnu i vezanu vodu. Sa ovim uređajima možemo filtrirati ulja viskoziteta do 460 cSt.

Filtriranje ulja vršimo na licu mjesta u Vašem pogonu svakim danom od 00-24 h.
Poslije filtriranja mehanička čistoća ulja uvijek odgovara propisima koje vrijede za novo ulje.

Vršimo filtriranje slijedećih vrsta ulja:

  • Transformatorskih ulja
  • Ulja za prijenos topline (termo ulja)
  • Ulja za termičku obradu metala
  • Ulja u hidrauličkim sustavima
  • Ulja za protočno podmazivanje
  • Turbinskih ulja
  • Ulja za reduktore

Specifikacije čistoće

Kombinacija kondnih brojeva Broj čvrstih čestica u 1 ml ulja
do 4 um(c) do 6 um(c) do 14 um(c)
min. max. min. max. min. max.
20/18/15 5000 10000 1300 2500 160 320
19/17/15 2500 5000 640 1300 160 320
19/17/14 2500 5000 640 1300 80 160
18/16/14 1300 2500 320 640 80 160
18/16/13 1300 2500 320 640 40 80
17/15/13 640 1300 160 320 40 80
17/15/12 640 1300 160 320 20 40
16/14/12 320 640 80 160 20 40
16/14/11 320 640 80 160 10 20
15/13/10 160 320 40 80 5 10
Filtriranje ulja,Analiza ulja
Komponenta ISO 4406/99
Zupčasta pumpa 20/18/15
Krilna p. konst. Kapa. 20/18/15
Krilna p. sa regulacijom 19/17/14
Klipnakoaksijalna p. konst. 19/17/14
Klipnakoaksijalna p. regul. 18/16/13
Cilindar 20/18/15
Razvodni ventil 20/18/15
Ventil pritiska 20/18/15
Ventil protoka 20/18/15
Ugrađani ventil 20/18/15
Proporcionalni ventil 19/17/14
Servo ventil 16/14/11
Komponenta ISO 4406/99
Zupčasta pumpa 19/17/14
Krilna p. konst. Kapa. 19/17/14
Krilna p. sa regulacijom 19/17/14
Klipnakoaksijalna p. konst. 19/17/14
Klipnakoaksijalna p. regul. 18/16/13
Cilindar 20/18/15
Razvodni ventil 19/17/15
Ventil pritiska 19/17/14
Ventil protoka 19/17/14
Ugrađani ventil 19/17/15
Proporcionalni ventil 18/16/13
Servo ventil 16/14/11
Komponenta ISO 4406/99
Zupčasta pumpa 18/16/13
Krilna p. konst. Kapa. 18/16/13
Krilna p. sa regulacijom 17/15/13
Klipnakoaksijalna p. konst. 17/15/13
Klipnakoaksijalna p. regul. 16/14/12
Cilindar 19/17/14
Razvodni ventil 19/17/14
Ventil pritiska 19/17/14
Ventil protoka 19/17/14
Ugrađani ventil 19/17/14
Proporcionalni ventil 17/15/12
Servo ventil 16/14/11